תנאי שימוש:

ברוכים הבאים לאתר תשואון tsuon.com (להלן: "האתר") המופעל על ידי סירה דיגיטל בע״מ (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").

כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו. ״אתר״ הוא גם כל אתר אחר, קישור או דף נחיתה שמפנה לאתר שלנו.

התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר. גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטית מחייבת לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש על כל שימושיו באתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 • השירותים באמצעות האתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 • עצם קבלת שירותים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין המשתמש לבין הנהלת האתר.
 • האתר שלנו הוא מגזין הכולל כתבות במגוון נושאים רחב הכולל גם פיננסיים, השקעות, ביטוחים, נדל״ן, צרכנות ועוד. 
 • מייסדי האתר הם חלוצים של תחום הלידים בישראל וייסדו את החברות הגדולות בתחום בעשור האחרון. הם אמונים על יצירת המערכת ודרך פעולתה והיו בין הראשונים להשתמש במערכות והשיטות שהאתר משתמש בהן. כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר. 
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר. כל הפרה של זכויות אלה של חומרים באתר ששייכות לאתר ו/או צד שלישי עלול לגרום לתביעה נגדך בהתאם לכל דין שקיים (אזרחי ופלילי).
 • האתר שלנו מקשר לגופים פיננסיים וצרכניים, ומשתמשים שמשאירים את פרטיהם באתר או מבצעים הרשמה מאשר את הסכמתו לקבלת פנייה מכל צד ג׳ רלוונטי וגופים פיננסים.
 • באתר תוכלו להשאיר פרטים ולקבל מידע על נושאים פיננסיים מגוונים לפי החלטת האתר.
 • חלק מהתכנים באתר (תכנים: כל אמצעי שהאתר בוחר לרבות כתבות, מחשבונים, שאלונים ועוד) הם בבעלות צד ג׳ שאישר לאתר להשתמש בתכנים. 
 • אין כל התחייבות מצד האתר לספק שירות כלשהו, פרסומים, תוכן שפורסם בשום דרך או אמצעי.
 • ניתן להזמין שירותים באמצעות יצירת קשר עם הנהלת האתר בהתאם לזמינותו ומיקומו הגיאוגרפי.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שירותיה בכל עת.
 • הזכאות לשימוש באתר הינה לכל אזרח אשר מלאו לו 18 שנים. 
 • על פי חוק אין חובה למסור פרטים ומידע אישי. מסירה של פרטים באתר שלנו נעשת ברצון החופשי שלך ובהסכמה מלאה שלך. מי שימסור פרטים שגויים לא יוכל לקבל את השירות שפורסם מאיתנו והאיכות שלו תפגע. כמו כן, לא נוכל ליצור עמך קשר אם הפרטים שצויינו שגויים.
 • כל שימוש באתר מהווה הצהרה מאושרת לקריאה אישור והבנה של תקנון האתר. לא תהיה לך או למי מטעמך כל דרישה ו/או טענה ו/או תביע כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל מה שקשור לשימוש בתנאים אלה. במידה ואתה לא מסכים לתנאי השימוש – אין לך אישור להשתמש באתר לכל מטרה באשר היא.
 • מפעילי האתר שומרת את הזכות לשנות את התקנון ללא הודעה מוקדמת לגולשים בו, תוך שמירה על ההסכמה הכללית לתנאים הרשומים בו.
 • התקנון מהווה הסכם תקף בין האתר למי שגולש בו בכל אמצעי קיים (מכשיר סלולרי, אפליקציות, מחשב, טאבלטים ועוד).
 • האתר שומר על הזכות להחליט על מניעת שימוש מגולשים מסוימים באתר, ללא כל הודעה מוקדמת, כולל חסימת כתובת ip.
 • אנו עושים את מירב המאמצים שכל המידע באתר יהיה מדויק ונכון – אך איננו מבטיחים זאת ואחרים לכל נזק שנעשה משימוש במידע זה. אנו לא מבטיחים תוצאות משימוש באתר ובמידע בו. בהסכמה להסכם זה אתה מוותר על כל דרישה תביעה או טענה נגד האתר.
 • האתר שומר על זכותו לקשר לכל אתר אינטרנט אחר בתור שירות למי שגולש בו. אתרים אלה לא שייכים לנו ואיננו לוקחים אחריות על המידע בו. האחריות בשימוש הגולשים בלבד.
 • אנו שומרים על הזכות שלנו לבצע שינויים בכל תוכן או שירות באתר בכל זמן מבלי לפגוע בתנאי הסכם זה וללא טענה מצד גולשי האתר. 
 • השארת פרטים באתר שלנו מהווה הסכמה והצהרה לכך שמפעילי האתר יוכלו לנהל מאגר לקוחות, לשווק לצרכים מסחריים ועיבוד המידע ואפיון שלו, לשליחת דיוורים שיווקיים, הטבות ופרסומים. על פי חוק אתה מצהיר ידוע לך שאין לך חובה חוקית למסור את המידע וזה נעשה בהסכמתך המלאה. בנוסף אתה מצהיר שאתה מאשר העברה של המידע לגורמים צד ג׳ שעובדים עם מפעילי האתר.
 • חשוב לציין כי אנו לא גובים תשלום עבור הבדיקות שמבוצעות באתר זה, אך המידע מועבר לשירות ו/או חברות צד ג׳ שיתנהלו מולך.
 • מפעילי האתר מסירים מעצמם כל אחריות לשירותים, התכנים, השירותים, הכתבות, החומרים וכל המידע שנמצא ונגיש באתר. כל אחריות, מפורשת או משתמעת, שלמות ודיוק המידע, מקצועיות, רשלנות, פגם, וירוס, נזקים שמגיעים משימוש באתר זה. אין לנו כל אחריות לכך וגולשי האתר ישאו באופן שלם באחריות.
 • מפעילי האתר אינם אחרים להמשך בדיקת נתוני הגולשים בו דרך שאלוני הבדיקה והזכאות שעוברים לצד ג׳ ובעלי רישיון. אנו לא אחראים לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם מקישור המשתמש לצד ג׳.
 • המידע באתר הוא מידע כללי שנאסף ואינו מתיימר להיות תחליף לייעוץ מבעל רישיון בהתאם הספציפי של כל אדם (פיננסי, פנסיוני, השקעות, שוק ההון, ביטוחים, צרכנות וכל תחום רלוונטי). איננו מתחייבים כי הנתונים מעודכנים ואיננו מבטיחים תוצאות משימוש במידע זה לרבות רווחים תשואות ותוצאות מכל סוג. 

אבטחת מידע ופרטיות – 

 • הנהלת האתר, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם הנהלת החברה לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. 
 • האתר מאובטח באמצעות שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים אשר מטרתם להבטיח שימוש תקין וגלישה בטוחה באתר וכן על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים. כל המשתמש באתר ובשירותיו מתחייב כי לא יעשה כל פעילות שיש בה כדי לשבש את פעילות האתר, גניבת מידע על משתמשים ופריצה של מנגנוני האבטחה של האתר. 
 • במקרה של שימוש לרעה, הנהלת האתר תפעל נגד כל פעילות בכל דרך חוקית אשר תעמוד לרשותה לרבות חסימת המשתמש מגישה לאתר ונקיטת הליכים משפטיים נגד המשתמש באם יפעל כאמור.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.
 • אנו אוספים מידע אישי כאשר אתה מספק אותו באופן פעיל במהלך השימוש באתר, כולל, אך לא מוגבל ל: שמות, כתובות דוא"ל, מידע פיננסי, ופרטים נוספים הקשורים לצרכים פיננסיים וצרכניים. שימוש במידע: המידע שאתה מספק ישמש למטרות איסוף מידע, ניתוח דאטה, שיווק והעברה לגופים בצד שלישי כפי שתואר.
 • אנו אוספים מידע מכלים וגופים צד ג׳ כדאי אתה משתמש באתר שלנו. כולל קוקיז, המידע על האתרים והאפליקציות בהם ביקרת ושימושך בהם וכל מידע שהשירות בו אנו משתמשים יכול לספק לנו. כמו כן, אנו רשאים לעשות שימוש במידע עבור שיווק, פרסומים ואתה מאשר לתוכנות צד ג׳ לאסוף ולהשתמש במידע זה ללא כל טענות. 
 • אתה מאשר שליחה של sms, דואר אלקטרוני ושיחות טלפון ממפעילי אתר לרבות עם מידע פרסומי ושיווקי. אתה מאשר שלא תהיה לך טענה כלשהי כלפי מפעילי האתר בנושאים שצוינו מעלה. אתה מאשר קבלת דברי פרסומת לפי חוק התקשורת וחוק הגנת הפרטיות מהאתר ומכל גוף צד ג׳.
 • האתר שלנו משתמש בעוגיות (cookies). עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה” (session): עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות. אנו משתמשים בעוגיות כדי לאסוף מידע על כל פעולה שמתבצעת באתר שלנו ושומרים על הזכויות המלאות לשימוש במידע זה לרבות העברה שלו לצד ג׳ וקבלה שלו מצד ג׳.
 • בכל שאלה או בירור לגבי השירותים ניתן לשלוח אלינו מייל info@tsuon.com

תנאי שימוש | מדיניות ופרטיות | הצהרת נגישות